Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu

Zdjęcie: Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

 

Zakup sprzętu sportowego do siłowni w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu

 

W ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 r. przyznano pomoc finansową na sprzęt sportowy do siłowni w Zespole Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Będzie to między innymi: bieżnia elektryczna, ergometr wioślarski, atlas wielofunkcyjny do ćwiczeń.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 80.000,00 zł.

Wartość dofinansowania z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego: 40.000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 40.000,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.