CUW
Logo CUW

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Myśliborskiego

08 lis 2023

Ogłoszenie

Dzień 13.11.2023 r. jest dniem wolnym od pracy w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.

05 mar 2021

Umowa na wykonanie robót budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

W dniu 3 lutego br. dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w...

04 mar 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko

Powiat Myśliborski jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi...

04 mar 2021

Remont i przebudowa pomieszczeń w młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach

W dniu 19 lutego br. nastąpił odbiór inwestycji pn. "Remont i przebudowa pomieszczeń w...

19 lut 2021

Budowa szybu windowego

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy,...