Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych !

Zdjęcie: Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych !

 

Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych !

W dniu 20 marca 2024 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu podpisano umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów”. Zadanie zrealizuje firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu. Umowę ze strony Powiatu Myśliborskiego podpisali: Andrzej Potyra– Starosta Myśliborski oraz Alicja Prill– Wicestarosta, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Łukasz Malinowicz– Prezes Zarządu spółki.

Zgodnie z zawartą umową wartość robót budowlanych stanowi kwotę 3.135.472,29 zł. Na realizację zadania Powiat Myśliborski otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości inwestycji.

W ramach zaplanowanej do realizacji inwestycji na odcinku ok. 0,7 km zostanie wybudowana nowa jezdnia bitumiczna o wzmocnionej nawierzchni przystosowanej do obsługi ruchu ciężkich pojazdów, na całej jej długości zostaną przebudowane zjazdy do posesji. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wzdłuż posesji zaprojektowano 1,5 m pobocze utwardzone z kostki betonowej.