Zakończyła się termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i Dębno.

Zdjęcie: Zakończyła się termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i  Dębno.

Zakończyła się termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach: Myślibórz, Barlinek i  Dębno.

 

Powiat Myśliborski z powodzeniem zakończył realizację projektu polegającego na termomodernizacji trzech obiektów użyteczności publicznej. Dzięki dofinansowaniu z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych budynki: przy ul. Spokojnej 13 w Myśliborzu, Szosowej 2 w Barlinku oraz przy ul. Mickiewicza 30b w  Dębnie przeszły gruntowną termomodernizację. Inwestycja była realizowana w  okresie od kwietnia 2023 roku do marca 2024 roku.

W ramach robót termomodernizacyjnych wykonano nowe pokrycie dachowe, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz izolację przeciwwilgociową, a  także wymienione zostały okna i drzwi zewnętrzne.

Wykonana termomodernizacja w budynkach wpłynie m.in. na: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, obniżenie rachunków związanych z utrzymaniem obiektów, poprawę stanu technicznego i estetyki budynków.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu stanowi koszt: 8.151.243,10 zł.

 

Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5.599.800,00 zł.

 

Wkład własny Powiatu Myśliborskiego: 2.551.443,10 zł.

 

 

 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie.

 

 

        

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku.

 

 

       

 

Budynek  Starostwa Powiatu Myśliborskiego przy ul. Spokojnej 13.

 

Centrum Usług Wspólnych

Powiatu Myśliborskiego