Budowa szybu windowego

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy, poszerzenie otworów drzwiowych i montaż nowych drzwi oraz wykonanie drogi dojazdowej z miejscami postojowymi przy budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej przy ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno”.

Zdjęcie: Budowa szybu windowego

Na realizację powyższego projektu pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 264.996,24 zł.