Umowa na wykonanie robót budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

W dniu 3 lutego br. dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Wioletta Roźniata podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie instalacji wodociągowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Zdjęcie: Umowa na wykonanie robót budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

Obecna instalacja jest w bardzo złym stanie technicznym. Wykonawca robót wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość umowy opiewa na kwotę 202.219,33 zł.