Aktualności - 6

05 mar 2021

Umowa na wykonanie robót budowlanych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu

W dniu 3 lutego br. dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w...

04 mar 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko

Powiat Myśliborski jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi...

04 mar 2021

Remont i przebudowa pomieszczeń w młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach

W dniu 19 lutego br. nastąpił odbiór inwestycji pn. "Remont i przebudowa pomieszczeń w...

19 lut 2021

Budowa szybu windowego

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy,...

19 lut 2021

Pozyskanie dofinansowania na remont i doposażenie jadalni

W dniu 18.02.2021 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Smolnicy odbyło się spotkanie.